งาน : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา    (อ่าน 5,398)


หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

สถานที่ทำงานเป็น โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

 ที่อยู่ : 232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 081-7174207, 043-466444
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : klungpress@hotmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด (ติดต่อประสานงาน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : หญิง
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปวส.-ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่


2 พฤษภาคม 62 11:59:19
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.