งาน : โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง    (อ่าน 1,185)โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง
โรงเรียนอนุบาล ตั้งแต่ชั้น อ.เตรียม ถึง อ.3

ที่อยู่ : 99/99 ม.3 ถ.โพธิสาร1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0885528313
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงเรียน
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เคยทำงานสายโรงเรียนมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงเรียน
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ป.ตรี ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : จบเอกปฐมวัยเอกภาษาไทยจะพิจาณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงเรียน
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : อนุปริญญาขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เคยทำงานโรงเรียนมาก่อนจะพิจาณาเป็นพิเศษ


15 มีนาคม 62 10:07:29
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.