งาน : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด    (อ่าน 46,243)


บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

อัพเดท 30 ต.ค. 62ที่อยู่ : 12/57 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 085-6819286 (ดิวส์) ฝ่ายบุคคล, 043-466-000
เว็บไซต์ : http://www.kknt.co.th
อีเมล : personal_kknt@hotmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


30 ตุลาคม 62 11:56:03
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.