งาน : บริษัท Growth Idea (Thailand)    (อ่าน 2,958)


บริษัท Growth Idea (Thailand)

รับให้คำปรึกษา / ออกแบบ / ผลิต ชุดกีฬาทุกชนิด ครบวงจร พร้อมทั้งบริการวางแผน ผลิตสื่อ วางกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนที่อยู่ : 111/169-171 ถมิตรภาพ ตในเมือง อเมือง จ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0864333727
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : Growthidea.thailand@gmail.comตำแหน่ง : Sale Exclusive
อัตรา : 1
เงินเดือน : 9000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25
การศึกษา : ม3
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขออนุญาติรับเฉพาะ บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการเป็น Sale มาก่อน เท่านั้น

มีใบขับขี่รถยนต์ / มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีค่าเสื่อม/ค่าเดินทาง/ค่าที่พักให้ กรณีเดินทางนอกพื้นที่

มีค่าคอมฯให้ตามผลงาน

ติดต่อ เพื่อส่ง เอกสาร/resume ได้ที่ growthidea.thailand@gmail.com
หรือโทร : 086-4333727
ตำแหน่ง : QC
อัตรา : 1
เงินเดือน : 12000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25
การศึกษา : ปวส
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร :

ขออนุญาติรับเฉพาะ บุคลากรที่มีประสบการณ์มาก่อนเท่านั้น

ติดต่อ เพื่อส่ง เอกสาร/resume ได้ที่ growthidea.thailand@gmail.com
หรือโทร : 086-4333727
ตำแหน่ง : Web Developer
อัตรา : 1
เงินเดือน : 20000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25
การศึกษา : ปวส
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สามารถเขียนเว็ป / สร้างเว็ปไซส์ได้ดี / ดีไซน์ backend / ดูแลหลังบ้าน

ทำงานเป็นทีม / มีความรับผิดชอบ / งานเสร็จตรงกำหนด

ติดต่อ เพื่อส่ง เอกสาร/resume ได้ที่ growthidea.thailand@gmail.com
หรือโทร : 086-4333727

ขออนุญาติรับเฉพาะ บุคลากรที่มีประสบการณ์มาก่อนเท่านั้น **
ตำแหน่ง : Motion Graphic
อัตรา : 1
เงินเดือน : 20000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 23
การศึกษา : ปวส
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรม After Effect ขั้นสูง ( ถ้าคิดว่าเด็ด ต้องมา )

ทำงานเป็นทีม / มีความรับผิดชอบ / งานเสร็จตรงกำหนด

ขออนุญาติรับเฉพาะ บุคลากรที่มีประสบการณ์มาก่อนเท่านั้น **

ทำงานเป็นทีม / มีความรับผิดชอบ / งานเสร็จตรงกำหนด

ติดต่อ เพื่อส่ง เอกสาร/resume ได้ที่ growthidea.thailand@gmail.com
หรือโทร : 086-4333727
ตำแหน่ง : Graphic
อัตรา : 1
เงินเดือน : 12000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25
การศึกษา : ปวส
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขอคนที่มีทักษะ ดัดแปลง แก้ไข สร้างสรรค์

80% ของการทำงาน จะเป็นการออกแบบตาม บรีฟที่ลูกค้าวางไว้ให้

สามารถเรียนรู้ในโปรแกรม/ฟังก์ชั่นใหม่ได้ /

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานให้จบได้ภายในเวลาที่กำหนด

ทำงานเป็นทีม / มีความรับผิดชอบ / งานเสร็จตรงกำหนด

ขออนุญาติรับเฉพาะ บุคลากรที่มีประสบการณ์มาก่อนเท่านั้น **

ติดต่อ เพื่อส่ง เอกสาร/resume ได้ที่ growthidea.thailand@gmail.com
หรือโทร : 086-4333727
ตำแหน่ง : Sale Admin
อัตรา : 1
เงินเดือน : 10000
เพศ : หญิง
อายุ : 25
การศึกษา : ปวช/ปวส
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - สามารถติดต่อประสานงาน
- สามารถพิมพ์สัมผัสได้ดี / ภาษาอังกฤษได้คล่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ เพื่อส่ง เอกสาร/resume ได้ที่ growthidea.thailand@gmail.com
หรือโทร : 086-4333727


23 กุมภาพันธ์ 62 23:31:18
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.