งาน : บจก.สยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม    (อ่าน 282)


บจก.สยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ จำหน่านหลังคาเหล็ก ( Metal Sheet ) ,ม้วนเหล็ก ( Coil ) ,เครื่องรีดแผ่นหลังคาเหล็กและบริการซ่อมเครื่องรีดแผ่นหลังคาเหล็ก บริษัทกำลังขยายกิจการและต้องการบุคลากรมาเพิ่มเพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโตขึ้น

ที่อยู่ : 3/3 ม.4 ถนนศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-244550,098-5945506
เว็บไซต์ : http://www.siamthaisteel.co.th
อีเมล : kitti.siamthaisteel@gmail.comตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 35 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดของงาน
1.บริหารงานการจัดทำเงินเดือน,ค่าล่วงเวลา,อัตราค่าจ้าง,และสวัสดิการต่างๆของพนักงานในกลุ่มบริษัท
2.วางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท
3.จัดทำแผนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
4.สรรหาอัตรากำลังคน เพื่อให้เหมาะสมและทันต่อความต้องการของบริษัท
5.กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับบริษัท
6.ดำเนินงานดูแลงานฝ่ายบุคคล และส่วนงานที่มอบหมาย
7.จัดส่งรายงานต่างๆเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย และรับมอบหมายงานตามคำสั่งของกรรมการบริษัท
8.ดูแลและสื่อสารแนวทางการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับตั้งแต่ต้นจนถึงระดับบริหาร
9.งานอื่นๆตามที่บริษัทเห็นสมควร 10. เงินเดือน N/A ( ตามตกลง )
10. เงินเดือน N/A ( ตามตกลง )

วิธีการสมัคร ส่งประวัติ พร้อมแนบเอกสาร มาที่ email : kitti.siamthaisteel@gmail.com
หรือเข้ามาสมัครได้ที่บริษัท ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น.
โทรสอบถามได้ ที่เบอร์ 043-244550 มือถือ 098-5945506 ( ฝ่ายบุคคล )
16 กุมภาพันธ์ 62 13:58:44
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.