งาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น    (อ่าน 1,525)วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น


ที่อยู่ : 90/1 ถ.อนามัย จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043222741 ต่อ 164
เว็บไซต์ : http://www.scphkk.ac.th
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : 9000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช. หรือ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ การเงิน การ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2NwaGtrLmFjLnRofGhvbWV8Z3g6MjVjMWNlM2UxODEyMjdhNg


15 กุมภาพันธ์ 62 18:13:03
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.