งาน : บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด ( นิสสัน )    (อ่าน 348)บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด ( นิสสัน )
ศูนย์จำหน่ายรถยนต์นิสสัน อะไหล่และศูนย์บริการซ่อม

ที่อยู่ : 88/8 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-232888,093-2152774
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : ลูกค้าสัมพันธ์
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รับรถ (SA)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 23 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : ช่างยนต์
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปวช.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 23 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


15 กุมภาพันธ์ 62 14:16:03
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.