งาน : บริษัท สยามวีไอพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด    (อ่าน 1,530)บริษัท สยามวีไอพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
รับทำเว็บไซต์ โฆษณษออนไลน์ google ads , SEO

ที่อยู่ : 777/51 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 089-8618539
เว็บไซต์ : http://www.siamvip.com/jobs.aspx
อีเมล : helpdesk@siamvip.comตำแหน่ง : Web Designer
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามประสบการณ์หรือโครงสร้างบริษัทฯ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปวส.-ปริญาตรี ด้านการออกแบบ , เทคโนโลยีสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงาน
1. ออกแบบ Banner สำหรับโฆษณาบน Website ต่างๆ
2. ออกแบบโลโก้
3. มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,IIlustrator
5. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์และ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ(สนอผลงาน)
ตำแหน่ง : Sales Executive
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามประสบการณ์หรือโครงสร้างบริษัทฯ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : วุฒิปวส หรือสูงกว่า สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ,สารสนเทศศาสตร์, การจัดการ, การตลาด ,ธุรกิจศึกษาพาณิช
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงาน
1. บริหารยอดขายในเขตที่ท่านรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าฯ ให้ข้อมูล คุณสมบัติ
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่ง : Account Executive
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์หรือโครงสร้างบริษัทฯ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : วุฒิปวส หรือสูงกว่า สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ,สารสนเทศศาสตร์, การจัดการ, การตลาด ,ธุรกิจศึกษาพาณิช
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงาน
1. ประสานงาน ติดต่อบริษัท ฯเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่มยอดการขาย
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่ง : Web Developer
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามประสบการณ์หรือโครงสร้างบริษัทฯ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปวส หรือสูงกว่า สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ,สารสนเทศศาสตร์, ธุรกิจศึกษาพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์,คอมพิวเต
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รายละเอียดงาน
1. ออกแบบและพัฒนา Website ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. Update และ แก้ไขข้อมูลใน Website ของลูกค้า และ ของบริษัท
3. มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
4. สามารถใช้ HTML,CSS,JQuery,java และสามารถเขียน Website ได้รองรับกับขนาดหน้าจอที่หลากหลายทั้งคอมพิวเตอร์,Tablet และ มือถือ (Responsive)
5. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น และ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (เสนอผลงาน)

วิธีการรับสมัครงาน (โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-8618539)
ส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา ภาพถ่าย 1 ภาพ สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงาน(ถ้ามี)
รับสมัครงานผ่านทาง e-mail : helpdesk@siamvip.com
หรือ สงทางไปรษณียโดยจาหนาซองจดหมาย และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ เรียน หัวหนาสวนงานทรัพยากรบคคล ุ
บริษัท สยามวีไอพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
777/51 The flex townhome หมู่ 12 ซ.บ้านกอก40 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย
เอกสารสามารถสแกน แล้ว ส่ง เป็นไฟล์ PDF ส่งมาที่ e-mail : helpdesk@siamvip.com


11 กุมภาพันธ์ 62 21:59:47
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.