งาน : โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย    (อ่าน 3,474)
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
โรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น

ที่อยู่ : 191 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043332552
เว็บไซต์ : http://www.hkwkk.ac.th
อีเมล : hkwkhonkaen2011@gmail.comตำแหน่ง : ครูหลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.ครูประถมศึกษา (เอกการประถมศึกษา)
2.ครูภาษาไทย
3.ครูภาษาอังกฤษ
4.ครูภาษาจีน
5.ครูสังคมศึกษา
6.ครูปฐมวัย

เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาปริญญาบัตร, สำเนาผลการเรียน
-สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน
-ใบประกอบวิชาชีพครู / ใบอนุญาตการสอนจากโรงเรียนเดิม (ถ้ามี)
-ใบผ่านงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) -ใบรับรองแพทย์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายบุคคล 043-332552 ต่อ 11
รับสมัครในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
-สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
-ใบผ่านงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)
-ใบรับรองแพทย์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายบุคคล 043-332552 ต่อ 11
รับสมัครในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.


11 กุมภาพันธ์ 62 15:34:30
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.