งาน : บริษัท โรงงานทออวนเดชาพานิช จำกัด    (อ่าน 698)
บริษัท โรงงานทออวนเดชาพานิช จำกัด
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ที่อยู่ : 191 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0844463534
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : kadsuda.p@dechanet.comตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้าเครื่องจักร
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
การศึกษา : ปวช.,ปวส,ไฟฟ้ากำลัง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.มีความขยัน อดทน สามารถทนต่อแรงกดดันได้
2.มี OT
3.ทำงานเป็น กะ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
การศึกษา : การศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาComputerEngineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทย์ฯคอม/IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.มีความสามารและประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมระบบในไลน์ผลิตมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.การสอบสัมภาษณ์มีคะแนนให้ 2 ส่วน 1.คะแนนการทำข้อสอบ(ทดลองเขียนโปรแกรมพื้นฐาน) 2.คะแนนจากการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้าบริการ
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
การศึกษา : ป.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.มีความขยัน อดทน
2.มีประสบการณ์ด้านการเดินไฟแสงสว่าง,เครื่องปรับอากาศ,สัญญาณโทรศัทพ์และการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ช่างประปา
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
การศึกษา : ป.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.มีความขยัน อดทน
2.มีประสบการณ์ด้านการเดินท่อน้ำและการซ่อมแซมท่อน้ำ การวางแผนการทำงานระบบประปาเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ช่างก่อสร้าง
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
การศึกษา : ป.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.มีความขยัน อดทน
2.มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง งานปูน งานเชื่อม งานไม้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมเครื่องกำเนิดไอน้ำ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
การศึกษา : ปวช.,ปวส,ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.ทำงานเป็นกะ
2.มี OT
3.ขยัน อดทน
4.มีใบควบคุมบอยเลอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถส่วนตัว
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.ทำงานเวลา 7:00-19:00 น. มี OT
2.มีที่พักให้ฟรี
3.ลักษณะการทำงาน ทำงานตามที่เจ้านายมอบหมายให้
4.มีความรู้เบื้องต้นเรื่องเครื่องยนต์และงานเกษตร
5.มีความรู้ ความชำนาญเส้นทางในขอนแก่น


11 กุมภาพันธ์ 62 14:10:29
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.