งาน : บริษัท ภูเขียวขนส่ง จำกัด    (อ่าน 858)บริษัท ภูเขียวขนส่ง จำกัด
บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถตู้ปรับอากาศ เส้นทาง เซนทรัล ขก. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่ : ท่ารถ Van Station หน้าห้างเซนทรัลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0997829461
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานขับรถตุ้เส้นทาง ห้างเซนทรัลขอนแก่น - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เพศ : ชาย
อายุ : 25-50 ปี
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีใบอนุญาตขับขี่ ท2 ท3 หรือ ท4
มีสุขภาพแข็งแรง มีใจรักงานบริการลูกค้า มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีประสบการณ์ขับรถตู้
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถตู้เส้นทาง ขอนแก่น-ชุมแพ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 25-50
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีใบอนุญาตขับขี่ ท2 ท3 หรือ ท4
มีสุขภาพแข็งแรง มีใจรักงานบริการลูกค้า มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีประสบการณ์ขับรถตู้
ตำแหน่ง : พนักงานขายตั๋ว ท่ารถตุ้ สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22-35 ปี
การศึกษา : ปวช ปวส ปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีใจรักในงานให้บริการลูกค้า
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความละเอียดรอบคอบ


20 เมษายน 60 23:08:19
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.