งาน : บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด    (อ่าน 420)


บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด
งานอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่ : 11 ถ.พิมพสุต จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-337955 ต่อ 332
เว็บไซต์ : http://www.pimangroup.com
อีเมล : hr@piman.co.thตำแหน่ง : โฟร์แมนก่อสร้าง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส / ก่อสร้าง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : จป. วิชาชีพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 30 ปีขี้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารชุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : พนักงานนิติกรรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


9 มกราคม 62 15:11:03
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.