งาน : โรงแรมสุพรรณิการ์โฮม บูติค ไฮอะเวย์    (อ่าน 603)


โรงแรมสุพรรณิการ์โฮม บูติค ไฮอะเวย์
โรงแรมสุพรรณิการ์โฮม บูติค ไฮอะเวย์ เป็นโรงแรมขนาดเล็กตั้งอยู่กลางเมืองขอนแก่น บนเนื่้อที่่สวน 35 ไร่ มีห้องหารอาหรและจัดงานเลี้ยงแบบสไตร์ ปาร์ตีในสวน และงานแต่งงานแบบธรรมชาติ

ที่อยู่ : 130/9 ถนนโพธิสาร อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0847429635
เว็บไซต์ : http://supannigahome.com
อีเมล : fb.supannigahome@gmail.comตำแหน่ง : พนักงานเสริฟ waiter or waitress
อัตรา : 3
เงินเดือน : 9,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20ขึ่นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เนื่องด้วยโรงแรมกำลังขยายกิจการ ต้องการพนักงานจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอ ต่อการบริการลูกค้าที่มากขึ้น ที่เข้าใช่บริการ
ไม่มีประสบการณืแต่สามารถเรียนรู้ ยินดีตอนรับเข้าร่วมทีม
ตำแหน่ง : Bartender
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20ขึ่นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เนื่องด้วยโรงแรมกำลังขยายกิจการ ต้องการพนักงานจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอ ต่อการบริการลูกค้าที่มากขึ้น ที่เข้าใช่บริการ
ไม่มีประสบการณืแต่สามารถเรียนรู้ ยินดีตอนรับเข้าร่วมทีม


9 มกราคม 62 14:58:59
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.