งาน : บริษัท เอส.เค.ที.ทราน จำกัด    (อ่าน 378)


บริษัท เอส.เค.ที.ทราน จำกัด
ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ

ที่อยู่ : 222 หมู่ 17 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0653415819
เว็บไซต์ : http://http://www.skt-group2005.com/index.php
อีเมล : jatuporn@skt-tran.comตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 40
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป(สาขาบัญชี)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - จัดทำบัญชี รับ/จ่าย
- การเงิน ภาษีอากร เบิกจ่ายเงินสดย่อย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของเอกสารบัญชีการเงิน
- ตรวจสอบเอกสารบัญชี การเบิกจ่าย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ปิดงบประจำเดือน และประจำปี
- ตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบบัญชี


9 มกราคม 62 14:29:50
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.