งาน : มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    (อ่าน 1,495)


มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์กรการกุศล · องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ที่อยู่ : สำนักงานห้อง 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร (ตรงข้ามคณะเภสัชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043202691
เว็บไซต์ : http://www.cca.in.th/th/
อีเมล : ranyakku@gmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การเงิน/บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1. จบวุฒิปริญญาตรี สาขา การเงิน/บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ไม่จำกัดเพศ-อายุ)
2. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft office และสามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
3. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
4. มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
5. อัธยาศัยดี ยิ้มเเย้มแจ่มใสมีใจรักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้ดี
6. สามารถทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือนักขัตฤกษ์ได้
7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
8. หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับมูลนิธิจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการสอบคัดเลือก: วันที่ 28 มกราคม 2562
-สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสมัครได้ที่
คุณสรัญญา สาครพุทธ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทรศัพท์ 043-202691 E-mail : ranyakku@gmail.com
สำนักงานห้อง 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร (ตรงข้ามคณะเภสัชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


9 มกราคม 62 09:49:44
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.