งาน : บริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์ ) จำกัด    (อ่าน 2,577)บริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์ ) จำกัด
บริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ภายในแบนด์ "เจ้านาง" ต้องการรับสมัครทีมงานจำนวนมากเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ฯ เงินเดือนตามความสามารถ เบี้ยขยัน ยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจำปี จัดเลี่ยง - ท่องเที่ยวประจำปี มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้พนักงานทุกคน

ที่อยู่ : 555/18-19 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0800085682
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : chaonangthailand3@gmail.comตำแหน่ง : เลขานุการ - ประสานงาน
อัตรา : 2
เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 -28
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หน้าที่รับผิดชอบ : ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก บริษัทฯ , จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดูแล ติดตามผลของแผนงานต่างๆเพื่อนำเสนอต่อกรรมการบริษัทฯ
คุณสมบัติ : อายุไม่เกิน 28 ปี มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการสือสาร การนำเสนอที่ดี สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
ส่งประวัติมาที่ : chaonangthailand3@gmail.com
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีทั่วไป
อัตรา : 2
เงินเดือน : 11,000ขึ้นไป
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 -35
การศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี บัญชี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำเอกสารทางบัญชี , บันทึกรายการทางบัญชี , ออกรายงานทางบัญชี
คุณสมบัติ : จบสาขาบัญชี โดยตรง หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งประวัติมาที่ : chaonangthailand3@gmail.com
ตำแหน่ง : CREATIVE MARKTING
อัตรา : 2
เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 - 35
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หน้าที่รับผิดชอบ : สร้างสคริปโฆษณาสำหรับสื่อต่างๆ รวมทั้ง Advertorial ต่างๆ จัดทำบทความ กระทู้
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอที่ดีสามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้ดี มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ส่งประวัติมาที่ : chaonangthailand3@gmail.com
ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด
อัตรา : 2
เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 -35
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำข้อมูลและวิเคาระห์ข้อมูลการตลาด จัดทำแผนแคมเปญโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จัดทำสื่อต่างๆ หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟฟิกและออกแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งประวัติมาที่ : chaonangthailand3@gmail.com
ตำแหน่ง : พนักงานขายต่างประเทศ
อัตรา : 2
เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22 -35
การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำข้อมูลร่วมกับฝ่ายการตลาดในการหาตลาดใหม่ๆในต่างประเทศ ติดตามการจัดทำเอกสารด้านการส่งออกให้กับลูกค้า มีทักษะในการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
มีความู้ื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ L/C , INCO - TERM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งประวัติมาที่ : chaonangthailand3@gmail.com


7 มกราคม 62 12:20:36
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.