งาน : บริษัท เอส.เค.ที.ทราน จำกัด    (อ่าน 638)


บริษัท เอส.เค.ที.ทราน จำกัด
ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ

ที่อยู่ : 222 หมู่ 17 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0653415819
เว็บไซต์ : http://http://www.skt-group2005.com/index.php
อีเมล : rattanawalai@skt-tran.comตำแหน่ง : IT
อัตรา : 2
เงินเดือน : 12,000-15,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 40
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - ดูแลจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- จัดการระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสำเสร็จรูป
- บำรุงรักษา ซ่อมแซ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(ด่วน)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 40
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.งานด้านฝ่ายบุคคล(ทั้งหมด)
2.งานต่อทะเบียน/พรบ./ภาษี/พาสปอร์ตรถ
ตำแหน่ง : Transportation Operation Supervisor
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 40
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - Daily repoer abount EM-AM,QL
- Report Update Status Truck and Trailer of working
- Daily Summary Report Everyday prer week
- Update status of work per person for question
- Report Monitor Maintenance plan
- Report Inspection plan
- Report Update of passport
ตำแหน่ง : Transportation Officer (สาขาบางปะอิน)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 40
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - จัดรถ
- คิดระยะทางของรถ
- ดูแลค่าใช้จ่าย(บางปะอิน)
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย​ขนส่ง( Transport​Safety Supervisor)
อัตรา : 2
เงินเดือน : 18,000-20,000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 40
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - จัดทำแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัย
- กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ คำสั่ง/มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติและการทำรายงาน ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทั่วไปเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย


6 มกราคม 62 14:30:27
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.