งาน : บริษัท มิตรแท้ยานยนต์ จำกัด    (อ่าน 10,041)


บริษัท มิตรแท้ยานยนต์ จำกัด


ที่อยู่ : มิตรแท้ยานยนต์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 6/9-10, 18/19-20 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0864550985
เว็บไซต์ : fb.com/kawasaki.kk
อีเมล : hr.section.mt@gmail.comตำแหน่ง : พนักงานธุรการขาย (Sales Administrator) (ด่วน)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ + คอมมิชชัน(หลังบรรจุงาน)
เพศ : หญิง
อายุ : 24 – 34 ปี (มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 2 ปีจะพิจารณาพิเศษ)
การศึกษา : ปวช./ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการ, บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : • มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้และความก้าวหน้า • ใจใส่รายละเอียดและตั้งใจติดตามงาน รักงานเอกสาร • รักการบริการ สื่อสารเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี • บุคลิกดี มีปฏิภาณพริบพริบ มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน อื่นๆ • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง (หากขับขี่หรือมีบิ๊กไบค์ /รถยนต์จะพิจารณาพิเศษ) • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS Office, Web browser ได้ดี สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้รวดเร็ว (เก่งExcelขั้นสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ) • มีมือถือสมาร์ทโฟน, ทำงานเอกสารได้เมื่อจำเป็น • หากรักและขับขี่บิ๊กไบค์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : เลขานุการ/บุคคล
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : หญิง
อายุ : 28 – 35 ปี (มีประสบการณ์จากบริษัทเอกชนในด้านที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี จะพิจารณาพิเศษ)
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการบุคคล จิตวิทยาอุตสาหกรรม เลขานุการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : • ละเอียดรอบครอบ กระตือรือร้น บุคลิกดีมีมารยาท • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี • ซื่อสัตย์ รักองค์กร เก็บรักษาความลับได้ • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร รู้จักวางตัวอย่างเหมาะสม • รักความก้าวหน้า/การเรียนรู้พัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น • มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในงานที่ดี โดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคล/เลขานุการลักษณะงานโดยสังเขป: • ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารในการติดต่อ,ประสานงาน,ติดตาม,รวบรวมและนำเสนองานตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงงานทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น อื่นๆ: • มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน มีจิตใจเอื้ออารีย์ต่อเพื่อนร่วมงาน • ซื่อสัตย์สุจริต รักองค์กร ช่างสังเกต มีทักษะและศิลปะในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS Office, Web browser และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี • หากสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์/ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นข้อดี • หากมียานพาหนะเป็นของตนเองจะถือเป็นข้อดี • หากมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองจะถือเป็นข้อดี • หากมีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดีโดยเฉพาะกับองค์กรภายนอกและหน่วยงานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ช่างบริการ(ช่างยนต์)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ + คอมมิชชัน(หลังบรรจุงาน)
เพศ : ชาย
อายุ : 21-35 ปี (มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 2 ปีจะพิจารณาพิเศษ)
การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เพศ: ชาย(ผ่านเกณฑ์ทหาร) • มีใจรักรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชอบความท้าทาย • ความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้และความก้าวหน้า • มีทักษะการวางแผนงานและขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ • มีใจรักในงานบริการ ละเอียดรอบครอบมีความรับผิดชอบสูง ทำงานเอกสารได้ • มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน • มีความเข้าใจ Social Media พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นอย่างดี อื่นๆ: • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการถ่ายภาพ/VDO งานอีเว้นท์รูปแบบต่างๆได้จะถือเป็นข้อได้เปรียบ • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เมื่อจำเป็น • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS Office, Web browser เพื่อทำรายงาน/เอกสารได้ดีเมื่อจำเป็น, มีมือถือสมาร์ทโฟน, • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง • สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้รวดเร็ว **หากเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Graphic และผลิตสื่อVDO โปรดส่งพอร์ตโฟลิโอเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นพิเศษ** **หากมีประสบการณ์การจัด Event อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
ตำแหน่ง : หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย (Sales Supervisor)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + คอมมิชชัน/Incentive
เพศ : ชาย
อายุ : 35-44 ปี (มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาพิเศษ)
การศึกษา : ม.6 ขึ้นไป สาขาการตลาด, สื่อสารการตลาด, การจัดการ, บริหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีความรับผิดชอบสูง - มีภาวะความเป็นผู้นำทีมที่พึงประสงค์สูง วางตัวเหมาะสม - มองโลกในแง่บวก รักการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ - ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม - กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อผลประโยนช์ขององค์กรเป็นสำคัญ - มีทักษะในการสื่อสาร, ประชุมและรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถเข้าเวรวันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ด้วยยานพานะทั่วไปและขนส่งมวลชน คุณสมบัติอื่นๆ: - มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด (ดี), อ่าน (ปานกลาง), เขียน (พอใช้) - มีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีใจรัก/ประสบการณ์และความเข้าใจในรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - หากสื่อสารภาษาที่ 3 เช่น ลาว, จีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - หากมีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดีโดยเฉพาะกับองค์กรภายนอกและหน่วยงานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - หากสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์/ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นข้อดี - หากมียานพาหนะเป็นของตนเองจะถือเป็นข้อดี - หากมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองจะถือเป็นข้อดี ความสามารถ: - มีความรู้ความเข้าใจการขายและการตลาดโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนี้และพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่พร้อมปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดี - มีทักษะในการบริหารจัดการทีมงานให้ไม่เกิดปัญหาได้ดี - มีทักษะการวิเคราะห์วางแผนและจัดการกับตัวเลขและข้อมูลได้ปานกลาง - มีทักษะและความรู้เบื้องต้นในการเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการบริหาร - มีทักษะในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง-ความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เบื้องต้น - มองโลกในทางบวก มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากคนอื่นเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ - วางเป้าหมายที่ชัดเจนในการบริหารงานประจำปีของทั้งแผนก พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด - สามารถใช้โปรแกรม MS Office เช่น Excel ในการทำงานและนำเสนอผลงานได้ดี - มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด (ดีมาก), อ่าน (ดี), เขียน (ปานกลาง)
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี (ด่วน)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ + คอมมิชชัน(หลังบรรจุงาน)
เพศ : หญิง
อายุ : 21-30 ปี (มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีจะพิจารณาพิเศษ)
การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติเบื้องต้น: • มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้และความก้าวหน้า • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบ • ซื่อสัตย์ มีความรักในองค์กร • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ • สามารถใ• หากมีประสบการณ์/สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS Office, Web browser ได้ดีมาก สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้รวดเร็ว• หากสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นข้อดี


22 มีนาคม 62 10:14:50
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.