งาน : บ. จี เอ็ม เมดไลน์ จก.    (อ่าน 2,800)


บ. จี เอ็ม เมดไลน์ จก.

บริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศที่อยู่ : 58/215-216 ถนน ศรีจันทร์ (ซอยคิวนอก) อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : +66 43 243651
เว็บไซต์ : http://www.gmmedlinegroup.com
อีเมล : gmmedline@gmail.comตำแหน่ง : จนท.ธุรการฝ่ายการตลาดฯ
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างฯ
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช - ปวส ทุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ++ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้อย่างดี // ++ มีความกระตือรือร้นสูง คล่องแคล่ว // ++ มีความอดทนและยืดหยุ่นในการทำงานสูง // ++ ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ // ++ สามารถเริ่มงานได้ทันที
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างฯ + ประสบการณ์
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.อิเลคทรอนิกส์ ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ++ มีความรู้พื้นฐานด้านช่าง การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ // ++ มีความกระตือรือร้นและใฝ่่เรียนรู้อยู่เสมอ // ++ สามารถเดินทางทำงานและค้างแรมต่างจังหวัดได้ // ++ มีความอดทนและชอบการทำงานเป็นทีม // ++ สามารถเริ่มงานได้ทันที
ตำแหน่ง : ตัวแทนขาย [Sales]
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามความสามารถ + สวัสดิการของบริษัทฯ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 27 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด เน้นประสบการณ์ด้านการขายเครื่องมือแพทย์
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ++ มีประสบการณ์ขายเครื่องมือแพทย์กับโรงพยาบาลมาก่อน // ++ ชอบความท้าทายและรักการเรียนรู้อยู่เสมอ // ++ มีความเป็นมืออาชีพสูง // ++ สามารถเดินทางและค้างพักแรมต่างจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้


8 กุมภาพันธ์ 62 09:09:29
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.