งาน : โรงแรมโฆษะ    (อ่าน 915)


โรงแรมโฆษะ


ที่อยู่ : เลขที่250-252 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0810603773
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : recruit_hr@kosahotel.comตำแหน่ง : แม่บ้าน รูมเหมด / คลีนเนอร์
อัตรา : 5
เงินเดือน : 9,600
เพศ : หญิง
อายุ : 25-45 ปี
การศึกษา : ม.3-ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.มีความขยัน อดทน ร่างกายแข็งแรง
2.ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ทำหน้าบึ้งตึง
3.ตรงต่อเวลา รักและเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกุ๊ก
อัตรา : 3
เงินเดือน : 9,600
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-35 ปี
การศึกษา : ม.3-ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.มีความขยัน อดทน ร่างกายแข็งแรง
2.ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ทำหน้าบึ้งตึง
3.ตรงต่อเวลา รักและเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย
4.จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.สามารถทำงานเป็นกะได้
ตำแหน่ง : บาร์น้ำ
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,600
เพศ : ชาย
อายุ : 25-35
การศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.มีความขยัน อดทน ร่างกายแข็งแรง
2.ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ทำหน้าบึ้งตึง
3.ตรงต่อเวลา รักและเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย
4.สามารถทำงานเป็นกะได้


6 ธันวาคม 61 16:35:39
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.