งาน : Bakaam Boutique Resort and The small house    (อ่าน 489)


Bakaam Boutique Resort and The small house
Hotel , Coffee cafe and restaurant

ที่อยู่ : 165/44 ซอยประชาสโมสร 31 ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0872202200
เว็บไซต์ : www.bakaam.com
อีเมล : contact_bakaam@yahoo.comตำแหน่ง : แม่บ้าน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ์N/A
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 up
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ตำแหน่ง : แม่บ้าน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ เพศ
2. มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
3. สามารถเดินขึ้นลงบันไดจำนวน 4 ชั้นได้
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. รักความสะอาด
6. สามารถทำงานในวันหยุดได้
7. ตรงต่อเวลา
8. สามารถยกของหนักได้
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์
6. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน
7. ใบสมัครงาน (สามารถนำหลักฐานประกอบการสมัครข้างต้นมาขอรับใบสมัคร กรอกรายละเอียดเพื่อพิจารณาการสัมภาษณ์งานได้ทุกวันที่ โรงแรมบะขาม บูทีค รีสอร์ท)
ตำแหน่ง : Part - time
อัตรา : 1
เงินเดือน : ์N/A
เพศ : หญิง
อายุ : 18 up
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : พนักงาน Part time
1. ไม่เกี่ยงงาน และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
2. มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
3. สามารถเรียนรู้ และจดจำได้ดี สามารถทำเครื่องดี่มร้อนและเย็นได้
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. รักความสะอาด
6. สามารถทำงานในวันหยุดได้
7. ตรงต่อเวลา ทำงานเช้าได้ (เวลาเริ่มทำงาน 06.00 น.)
8. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
9. สามารถทำงานวัน เวลา ที่กำหนดให้ได้ (ไม่ได้ทำงานทุกวัน สามารถเอาตารางเรียนมาวางแผนเพื่อทำงานพิเศษหารายได้ระหว่างเรียนได้)
10. หากมีบุคลิกภาพที่ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์
6. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน
7. ใบสมัครงาน (สามารถนำหลักฐานประกอบการสมัครข้างต้นมาขอรับใบสมัคร กรอกรายละเอียดเพื่อพิจารณาการสัมภาษณ์งานได้ทุกวันที่ โรงแรมบะขาม บูทีค รีสอร์ท)


6 ธันวาคม 61 10:17:29
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.