งาน : บริษัท เดอเบล จำกัด    (อ่าน 985)


บริษัท เดอเบล จำกัด

บริษัทจัดจำหน่ายสินค้า ในเครือบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัดที่อยู่ : 39/1 ม.1 จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-934639-42
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานขับรถขายหน่วยรถ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : 18000
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา : ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขับรถ ดูแลรักษา จัดส่ง จัดเรียงสินค้าในร้านค้าและควบคุมสต็อกสินค้าบนรถ สามารถขับรถบรรทุก 6 ล้อได้ดี และมีใบอนุญาติขับขี่ชนิดที่ 2
ซื่อสัตย์ มีวินัยเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบสูง หากมีประสบการณ์ขายหน่วยรถ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานจัดเรียงจัดโชว์สินค้า
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 28 ปี
การศึกษา : ม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีบุคคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ และมีวินัยในการทำงาน
ตำแหน่ง : พนักงานขายหน่วยรถ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : 20000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา : ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ดูแลพัฒนาธุรกิจในร้านค้าหน่วยรถในเขตที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์ มีวินัยเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ
สามารถทำงานประจำในต่างจังหวัดได้ หากมีประสบการณ์ขายหน่วยรถ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานคลังสินค้า
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : 12000
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา : ม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ และมีวินัยในการทำงาน


6 ธันวาคม 61 23:11:13
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.