ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัล หมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้คุณหรือให้โทษ? วันเดือนปีเกิด จะส่งผลต่อชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร...

งาน : โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิวล์    (อ่าน 21,894)

ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัล


โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิวล์

โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิวล์ หมู่บ้านจัดสรร/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ : 999 จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 043-468777 เว็บไซต์ : http://chatpetch2000@yahoo.co.th อีเมล : chatpetch2000@yahoo.co.th

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า จำนวน : 1 อัตรา

ค่าตอบแทน : 15,000 บาท

เพศ : ไม่จำกัด อายุ : 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ม.6 - ปวส.

คุณสมบัติ : - สามารถใช้โปรแกรม Express , Excel ได้เป็นอย่างดี - ไม่กลัวร้อน ไม่กลัวแดด - เคยมีประสบการณ์ด้านงานสต็อกสินค้า โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาพิเศษ

ตำแหน่ง  พนักงานบัญชี
จำนวน  1 อัตรา
ค่าตอบแทน  12,000 บาท
เพศ  ไม่จำกัด
อายุ  20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
คุณสมบัติ  หากมีประสบการณ์งานด้านบัญชี และใช้ Program Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง    ผู้ช่วยแผนกสโตร์ (ด่วน)
จำนวน    1 อัตรา
ค่าตอบแทน    320 บาท/วัน
เพศ    ชาย
อายุ    25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา    ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติ    สามารถขับรถ 6 ล้อได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยแผนกสโตร์ (ด่วน)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 320 บาท/วัน
เพศ ชาย
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติ สามารถขับรถ 6 ล้อได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง Project Engineer
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 35,000-50,000 บาท
เพศ ชาย
อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรโยธา
คุณสมบัติ
1. เคยควบคุมงานโครงการหมู่บ้าน
2. หรือควบคุมงานคอนโด
3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ตำแหน่ง พนักงานขาย

จำนวน  2 อัตรา
ค่าตอบแทน 12,000 + ค่าคอมฯ
เพศ ไม่จำกัด
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง โฟรแมนงานระบบ
จำนวน  2 อัตรา
ค่าตอบแทน 20,000 บาท
เพศ ชาย
อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป 
คุณสมบัติ มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

ตำแหน่ง โฟรแมนก่อสร้าง
จำนวน  2 อัตร
ค่าตอบแทน 20,000 บาท
เพศ ชาย
อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติ มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการตลาด
จำนวน  2 อัตรา
ค่าตอบแทน 30,000 บาท
เพศ ไม่จำกัด
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
คุณสมบัติ บริหารจัดการงานด้านการตลาด   เคยมีประสบการณ์ในการทำงาน

ตำแหน่ง วิศวกร (ด่วน)
จำนวน  2 อัตรา
ค่าตอบแทน 17,000 + ประสบการณ์
เพศ ไม่จำกัด
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโยธา
คุณสมบัติ มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด
จำนวน  2 อัตรา
ค่าตอบแทน 12,000 บาท
เพศ ไม่จำกัด
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
คุณสมบัติ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

ตำแหน่ง พนักงานขาย
จำนวน  4 อัตรา
ค่าตอบแทน 12,000 + ค่าคอมฯ
เพศ ไม่จำกัด
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ   มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง ฝ่ายจัดซื้อ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
เพศ หญิง
อายุ 27 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติ มีประสบการณ์งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษที่อยู่ : 999 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-468777
เว็บไซต์ : http://chatpetch2000@yahoo.co.th
อีเมล : chatpetch2000@yahoo.co.thตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัล25 มีนาคม 62 15:11:12
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.