งาน : โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิวล์    (อ่าน 45,071)
โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิวล์

อัพเดท 12 ก.ย. 62

สามารถเข้ามาสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานขาย โครงการ ฉัตรเพชร การ์เด้นวิลล์ (Chatpetch Garden Ville) หมู่ที่ 8 999 ถนน เหล่านาดี ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทร 043-468-777
Google Map: https://goo.gl/maps/izx8D5wyWCdj7PSe7

1. ตำแหน่ง   ประสานงานขาย ฝ่ายนิติกรรม (ด่วนมาก)
จำนวน    2 อัตรา
ค่าตอบแทน  15,000 บาท
เพศ   ไม่จำกัด
อายุ   27 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ   มีประสบการณ์ด้านติดต่อประสานงานกับธนาคาร, หน่วยงานราชการ, การโอนบ้าน, ที่ดิน 
และการขออนุญาตก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ตำแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (ด่วนมาก)
จำนวน   1 อัตรา
ค่าตอบแทน  18,000 บาท
เพศ   หญิง
อายุ   27 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติ   มีประสบการณ์งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง   พนักงานฝ่ายจัดซื้อ (ด่วนมาก)
จำนวน   2 อัตรา
ค่าตอบแทน  15,000 บาท
เพศ   หญิง
อายุ   27 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติ   มีประสบการณ์งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ตำแหน่ง   พนักงานตรวจนับสินค้า (ด่วนมาก)จำนวน    1 อัตรา
ค่าตอบแทน  350 / วัน
เพศ   ชาย
อายุ   27 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ไม่จำกัด 
คุณสมบัติ 1. สามารถขับรถยนต์ได้ อาทิ รถ 4 ล้อ, 6 ล้อ ฯลฯ  
และมีความรู้ด้านสารพัดช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่ง   Project Engineer
จำนวน   2 อัตรา
ค่าตอบแทน  35,000 – 50,000 บาท
เพศ   ชาย
อายุ   30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ป.ตรี วิศวกรโยธา
คุณสมบัติ   1. เคยควบคุมงานโครงการหมู่บ้าน
   2. หรือควบคุมงานคอนโด
   3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

6. ตำแหน่ง   โฟรแมนงานระบบ
จำนวน    2 อัตรา
ค่าตอบแทน  20,000 
เพศ   ไม่จำกัด
อายุ   30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป 
คุณสมบัติ   มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

7. ตำแหน่ง   โฟรแมนก่อสร้าง, งานสำรวจ
จำนวน    2 อัตรา
ค่าตอบแทน  20,000 
เพศ   ไม่จำกัด
อายุ   30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติ   มีประสบการณ์ 5 -10 ปีขึ้นไป
8. ตำแหน่ง   พนักงานขับรถ (แมคโคร)
จำนวน    2 อัตรา
ค่าตอบแทน  450/วัน
เพศ   ชาย
อายุ   23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ภาคบังคับ
คุณสมบัติ มีใบอนุญาตใบขับขี่ประเภท 3 และมีความชำนาญการ สมัครด้วยตนเองได้ที่โครงการฯ 

9. ตำแหน่ง   ผู้ช่วยแผนกสโตร์
จำนวน   2 อัตรา
ค่าตอบแทน  350/วัน
เพศ   ชาย
อายุ   25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติ   สามารถขับรถ 6 ล้อได้ และมีใบอนุญาตใบขับขี่ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่การตลาด 
จำนวน    2 อัตรา
ค่าตอบแทน  12,000 บาท
เพศ   ไม่จำกัด
อายุ   23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการตลาด
คุณสมบัติ   ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

11. ตำแหน่ง   พนักงานขาย
จำนวน    4 อัตรา
ค่าตอบแทน  12,000 + ค่าคอมฯ
เพศ   ไม่จำกัด
อายุ   23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ   มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษที่อยู่ : 999 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-468777
เว็บไซต์ : http://chatpetch2000@yahoo.co.th
อีเมล : chatpetch2000@yahoo.co.thตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


19 กันยายน 62 16:49:10
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.