งาน : บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)    (อ่าน 1,993)บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ผลิตเอทานอลเพื่อจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิง

ที่อยู่ : 88 ม.6 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 086-3346622
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : tep_hr@hotmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.ป.ตรี สาขาบัญชี
2.ลงรายการบันทึกบัญชีประจำวัน
3.สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ขยัน อดทน
4.มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Express ได้ดี
6.งานอื่นๆ ทางบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)
อัตรา : 4
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 21 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.ป.ตรี สาขาชีวภาพ, เคมี, สิ่งแวดล้อม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
3.สามารถเตรียมสารเคมี และใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
4.อดทน มีไหวพริบ มีความกะตือรือร้นในการทำงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สโตร์
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.ปวส.บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ขยัน อดทน
3.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
4.มีประสบการณ์ในงานสโตร์ 1 ปีขึ้นไป


12 กรกฎาคม 61 09:51:39
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.