งาน : ร้าน heroes    (อ่าน 526)ร้าน heroes
ร้านอินเตอร์เน็ต และ เกมส์

ที่อยู่ : 208/5 (ซอยเคี้ยงมินิมาร์ท หลังหอชายมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ต.ศิลา จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 093-4815210 (สอบถามเวลา 9.00-18.00น.)
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานดูแลร้าน (พนักงานประจำ)
อัตรา : 3
เงินเดือน : 300/กะ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
การศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป.
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้
2.มีความรับผิดชอบสูง โดยเฉพาะเวลางาน
3.ไม่เกี่ยงงานสามารถทำความสะอาดได้ทุกอย่าง
4.สามารถเข้าได้ทุกกะ พิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : แม่บ้าน ..ด่วน
อัตรา : 1
เงินเดือน : 8000
เพศ : หญิง
อายุ : 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด.
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.รักสะอาด มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน
2.ตรงต่อเวลา ชอบงานแม่บ้านทำความสะอาด
3.ทำงานหนักได้ ไม่เกี่ยงงาน
4.เคยทำงานแม่บ้านมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ (ทำงานทุกวัน เวลางาน 8.00-16.30).


11 กรกฎาคม 61 14:39:23
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.