งาน : The Popular Apartment    (อ่าน 319)The Popular Apartment

บริการห้องพักรายวัน และรายเดือนที่อยู่ : หมอชาญอุทิศ จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 094-5144911
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : หญิง
อายุ : 30 - 45
การศึกษา : อ่านออก เขียนได้
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เวลาทำงาน : 07.00 - 16.00 น.
วันหยุด : ตามตกลง

คุณสมบัติอื่นๆ :
1.มีใจรักงานบริการ มีมารยาทดี อ่อนน้อม พูดจาสุภาพ
2.ทำงานสะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ
3.กระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน
4.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
5.ซื่อสัตย์ ไม่มีนิสัยลักขโมย
6.ตรงต่อเวลา
7.มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
*** บ้านอยู่ใกล้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***
*** ไม่มีปัญหาส่วนตัว , ไม่มีโรคประจำตัว , ไม่มีลูกเล็ก ***
*** มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***

เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
ทำความสะอาดห้องพักรายวัน และรายเดือน , ดูแลความสะอาดบริเวณรอบอพาร์ทเม้นท์ , พื้นที่ส่วนกลาง , ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องพัก หากมีอะไรชำรุดให้แจ้ง

เอกสารการสมัครงาน :
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
- รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
ตำแหน่ง :
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : หญิง
อายุ : 28-35
การศึกษา : ปวส หรือมีประสบการณ์
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เวลาทำงาน : 15.00 - 24.00 น.
วันหยุด : อาทิตละ 1 วัน (ควบกะเช้า - เย็น อาทิตย์ละ 1 วัน)

คุณสมบัติอื่นๆ :
1.บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
2.ทำงานละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office,Microsoft Excel ได้
4.มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.ดูแลลูกค้าได้ดี พูดจาดี มีมารยาท
6.กระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน
*** บ้านอยู่ใกล้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***
*** ไม่มีปัญหาส่วนตัว , ไม่มีโรคประจำตัว , ไม่มีลูกเล็ก ***

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : รับลูกค้าเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ , ตรวจความเรียบร้อยในการทำงานของแม่บ้าน , ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของอพาร์ทเม้นท์
ดูแลควบคุมคุณภาพการทำความสะอาดห้องพักแขก และพื้นที่ส่วนกลาง , สุ่มตรวจห้องพักที่ว่าง และตรวจเช็คคุณภาพของห้องพักที่พร้อมขาย ก่อนที่ลูกค้าจะเช็คอินเข้าพัก ,ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องพัก หากมีอะไรชำรุดให้แจ้งช่างมาซ่อม

เอกสารการสมัครงาน :
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
- รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)


14 มิถุนายน 61 10:31:35
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.