งาน : บริษัท เค.ซี. รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด    (อ่าน 453)


บริษัท เค.ซี. รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
โรงสีข้าว แปรรูปคุณภาพ และส่งออก

ที่อยู่ : 163 หมู่ 4 ถ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-370-333,043-370644,091-0650297
เว็บไซต์ : http://www.kcrice.com
อีเมล : Hrkcrice@gmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตรา : 2
เงินเดือน : 11,000+
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำใบกำกับภาษีส่งให้ลูกค้า
2. จัดทำใบเสร็จส่งให้ลูกค้าเมื่อได้รับชำระเงิน
3. จัดทำโควต้าที่จะออกใบกำกับภาษีส่งให้ขายดูทุกเดือน เพื่อเพิ่มหรือลดยอด
4. บันทึกบัญชีลูกหนี้ลูกค้าในและต่างประเทศ (ภาษี) และบันทึกยอดชำระ ยอดคงเหลือ
5. บันทึกยอดบัญชีลูกค้าในและต่างประเทศพร้อมกับทำรายงานประจำเดือน
6. เปรียบเทียบยอดขายภาษีลูกค้าและส่งออกเปรียบเทียบ 4 เดือนเสนอผู้บริหาร
7. เงื่อนไขสั่งจ่ายเพื่อปรับปรุงลูกหนี้ภาษีทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ได้ชำระเงินมาตรงตามใบกำกับภาษีและ commercial
8. สรุปภาษีขายลูกค้าในและต่างประเทศชนยอดกับบัญชีกลาง

คุณสมบัติอื่นๆ
เพศ : ทุกเพศ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปี
อื่นๆ : ไม่ระบุ
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- มีทักษะในการพูดที่ดี
- มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- มีความรับผิดชอบต่องานอย่างซื่อตรง
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการอื่นๆ
1. เงินพิเศษประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท
2. การปรับเงินเดือนประจำปี
3. กองทุนประกันสังคม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. วันหยุดตามประเพณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
อัตรา : 2
เงินเดือน : 15,000+
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร :
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
• เสนอขายสินค้าประเภทข้าวให้กับลูกค้าให้กับฐานลูกค้าเดิม
• หาลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท

คุณสมบัติอื่นๆ
• จบ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ/อังกฤษธุรกิจ/ระหว่างประเทศ
• มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
• มีความรู้ด้านการส่งออก
• พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพราะต้องติดต่อลูกค้าตลอดเวลา
• มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้บางครั้ง
• ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ
1. เงินพิเศษประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท
2. การปรับเงินเดือนประจำปี
3. กองทุนประกันสังคม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. วันหยุดตามประเพณี


13 มิถุนายน 61 14:19:42
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.