งาน : บริษัท เมดิฟูดส์(ประเทศไทย) จำกัด    (อ่าน 1,027)


บริษัท เมดิฟูดส์(ประเทศไทย) จำกัด
ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้าว อย่างเป็นธรรม และยั่งยืน

ที่อยู่ : 333 ม.7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทรศัพท์ : 044-882867
เว็บไซต์ : http://www.medifoodsco.com
อีเมล : wassana.c@medifoodsco.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-35 ปี
การศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ขยัน อดทน สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้ มีไหวพริบดี
มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล์ wassana.c@medifoodsco.com
ตำแหน่ง : QA & QC Staff
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-35 ปี
การศึกษา : ม.6 สายวิทย์-คณิต / ศิลป์ภาษา ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
ทำงานล่วงเวลา/ ทำงานเป็นกะได้ ไม่มีปัญหาในการเดินทางมาทำงาน
มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : รปภ.
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ม.3 - ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
มีความซื่อสัตย์ มีความกล้าหาญ


16 พฤษภาคม 61 14:31:21
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.