งาน : โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์    (อ่าน 1,249)โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์
สถานศึกษาเอกชน

ที่อยู่ : 225 หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โทรศัพท์ : 081-5466010,043-455533-4
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : mattana.yon@gmail.comตำแหน่ง : ครูวิทยาศาสตร์
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงเรียน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ครูภาษาอังกฤษ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงเรียน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ครูอนุบาล
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงเรียน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ครูคณิตศาสตร์
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงเรียน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงเรียน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ


16 พฤษภาคม 61 10:33:08
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.