งาน : บริษัท Topchoice    (อ่าน 3,301)


บริษัท Topchoice

บริหารจัดการงาน ทั้งใน office และนอกสถานที่ ใช้ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ค่อนข้างสูงที่อยู่ : 116/59 ถ.ชาตผดุง ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0638201526
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : Topchoice348@gmal.comตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขา
อัตรา : 3
เงินเดือน : 13000-20000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 23-35
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัตี
-มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบในการบริหารงาน
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
วิธีการสมัคร
- เปิดรับสมัครทาง Email Topchoice348@gmal.com
- เปิดรับ สมัครทาง โทรศัพท์ 063-8201526
-สามารถเข้ามายื่นใบสมัครกับทาง บริษัท topchoice khonkean. ด้วยตัวเอง
ตำแหน่ง : ซุปเปอร์ไวเซอร์
อัตรา : 5
เงินเดือน : 13000-18000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22-35
การศึกษา : ป.ตรีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัตร
- บุคลิกดี ขยันอดทน
- มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีภาวะผู้นำ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัคร
.เปิดรับสมัครทาง Email Topchoice348@gmal.com.
เปิดรับ สมัครทาง โทรศัพท์ 063-8201526
สามารถเข้ามายื่นใบสมัครกับทาง บริษัท topchoice khonkean. ด้วยตัวเอง
ตำแหน่ง : การตลาด
อัตรา : 5
เงินเดือน : 13000-18000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22-35
การศึกษา : ปวส ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัตร
- บุคลิกดี ขยันอดทน
- มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีภาวะผู้นำ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
- เปิดรับสมัครทาง Email Topchoice348@gmal.com
- เปิดรับ สมัครทาง โทรศัพท์ 063-8201526
-สามารถเข้ามายื่นใบสมัครกับทาง บริษัท topchoice khonkean. ด้วยตัวเอง


15 พฤษภาคม 61 14:34:22
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.