งาน : บริษัท เค.เอ็ม.ซี อินเตอร์ไรซ์ จำกัด    (อ่าน 629)


บริษัท เค.เอ็ม.ซี อินเตอร์ไรซ์ จำกัด


ที่อยู่ : 163 หมู่ 4 ถนนขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 088 068 6285 หรือ 080 316 7358
เว็บไซต์ : http://www.kcrice.com
อีเมล : contactus@kcrice.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ Google Calendar
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 18 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - ต้องการผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องการใช้ระบบ Google Calendar
- เป็นงานชั่วคราว ตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด


24 เมษายน 61 16:44:42
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.