งาน : บริษัท ศุภโชค เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด    (อ่าน 3,300)


บริษัท ศุภโชค เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ศุภโชค เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด จัดจำหน่ายชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และเคมีภัณฑ์ด้านสาธารณสุขกำจัดยุงและแมลง เช่น ทรายอะเบท,ทรายเคลือบสารทีมีฟอส1%,ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย,น้ำยาพ่นหมอกควัน,น้ำยาฆ่าเซื้อไข้หวัดนก,ด้านงานบำบัดน้ำประปาและน้ำทุกชนิด,และงานฆ่าเซื้อโรค,งานด้านทำความสะอาด,อุปกรณ์จราจร,อุปกรณ์ดับเพลิง,เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นละอองฝอย,พร้อมบริการซ่อมหลังการขาย และชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งขายปลีกขายส่ง ให้กับห้างร้านตัวแทน และส่วนราชการ ทั่วประเทศที่อยู่ : เลขที่ 909 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-001-141 ต่อ 0
เว็บไซต์ : http://www.ทรายอะเบท.com
อีเมล : temephos@gmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีและตรวจนับสินค้า (เช็คเกอร์)
อัตรา : 1
เงินเดือน : 9600-12,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง และ OT) กรณีทดลองงานจ่ายเป็นรายวัน 320 บาท/วัน (เงินเดือนขึ้นอยู่
เพศ : หญิง
อายุ : 18-30 ปี
การศึกษา : ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชีและตรวจนับสินค้า ( เช็คเกอร์ ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน : งานประจำ ( ทดลองงาน 3 เดือน)
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงาน จ.ขอนแก่น
เงินเดือน : 9600-12,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง และ OT) กรณีทดลองงานจ่ายเป็นรายวัน 320 บาท/วัน (เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ)
วันและเวลาทำงาน : ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17-00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามประกาศบริษัทกำหนด)

คุณสมบัติ
- อายุตั้งแต่ 18-30 ปี (เพศหญิง)
- วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีใจรักงานบริการ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ขยัน อดทด สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถทำงานล่วงเวลา ทำงาน อาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (พื้นฐาน)
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่/ความรับผิดชอบ
1.ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา
2.ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการสินค้าเข้า และสินค้าออก ตามบิลเข้า-ออก
3.ตรวจสอบสินค้าเข้า นำใบส่งสินค้า และ ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี นำส่งบัญชี
4.ตรวจสอบสินค้า และรายงานสินค้าคงคลัง ที่เหลือ จัดระเบียบความเรียบร้อยในคลังสินค้า ให้สินค้าเก็บถูกที่ ถูกชนิด
5.ส่งใบเบิกให้ พนักงานจัดส่งสินค้า ให้แพ๊คส่งสินค้า
6.ตรวจเช็คสินค้า และบิลใบส่งสินค้า ให้ถูกต้อง ก่อนส่งให้พนักงานจัดส่งสินค้า ออกไปส่งของ
8.จัดสายรถพนักงานจัดส่ง เช่น ส่งสินค้าทางรถบริษัท ส่งขนส่งเอกชน เป็นต้น
9.บันทึกรายงานขนส่ง และสรุปยอดเงินแต่ละวัน เพื่อนำส่ง
10. สรุปยอดเงินค่าสินค่า รายวัน จากการเก็บเงินสด จากพนักงานจัดส่ง เพื่อนำส่ง
11.ทำงานอื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย
12.จัดทำ KPI คลังสินค้า-หาแนวทางแก้ไข ค้นหาสาเหตุของผลต่าง ในกรณีที่ยอด Stock ไม่ตรงกับสิ่งที่ตรวจนับจริง พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข และป้องกัน เพื่อให้การตรวจ นับสต๊อก สินค้ามีความถูกต้อง และเป็นไปตามระบบ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือ ต่างๆ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- เบี้ยเลี้ยง
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา OT
- งานเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี
ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาดและแม่บ้าน
อัตรา : 1
เงินเดือน : 9600 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง และ OT) กรณีทดลองงานจ่ายเป็นรายวัน 320 บาท/วัน (เงินเดือนขึ้นอยู่กับความ
เพศ : หญิง
อายุ : อายุไม่เกิน 40 ปี
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : พนักงานทำความสะอาดและแม่บ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน : งานประจำ ( ทดลองงาน 3 เดือน)
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงาน จ.ขอนแก่น
เงินเดือน : 9600 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง และ OT) กรณีทดลองงานจ่ายเป็นรายวัน 320 บาท/วัน (เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ)
วันและเวลาทำงาน : ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17-00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามประกาศบริษัทกำหนด)

คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศหญิง)
- วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต บุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ไม่มีประวัติคดีความทางกฎหมาย
- มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ขยัน อดทด สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถทำงานล่วงเวลา ทำงาน วันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ
1.ทำความสะอาดสำนักงาน เช่น ปัดกวาด เช็ด ถูก อาคารสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ
2.ดูแลรักษา รดน้ำต้นไม้ ดอกไม้ ในบริษัท
3.ล้างทำความสะอาดภาชนะต่างๆ
4.ชักผ้า ต่างๆ ตามมอบหมาย
6.งานอื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือ ต่างๆ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- เบี้ยเลี้ยง
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา OT
- งานเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี


19 เมษายน 61 17:51:57
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.