งาน : โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์    (อ่าน 485)โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์
โรงเรียนเอกชน

ที่อยู่ : 225 หมู่ 1 บ.หนองแวง-หนองโพธิ์ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โทรศัพท์ : 043-455533-4 081-546-6010
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : ครูอนุบาล
อัตรา : ไม่จำกัด
เงินเดือน : ตามโตรงการของโรงเรียน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ตำแหน่ง : ครูประถมศึกษา
อัตรา : ไม่จำกัด
เงินเดือน : ตามโครงการของโรงเรียน
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


15 เมษายน 61 11:04:47
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.