งาน : โรงแรมบุษราคัม    (อ่าน 313)


โรงแรมบุษราคัม


ที่อยู่ : 68 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-333666, 088-5574065
เว็บไซต์ : http://bussarakamhotel.com
อีเมล : bussarakamhotel@yahoo.comตำแหน่ง : ิิBellboy (พนักงานยกกระเป๋า)
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช.หรือเทียบเท่าม.6ขึ้่นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


12 เมษายน 61 09:10:22
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.