งาน : Wishing Tree Resort (ทำงานที่ ขอนแก่น)    (อ่าน 687)


Wishing Tree Resort (ทำงานที่ ขอนแก่น)

รายละเอียดรีสอร์ท เป็นโรงแรม/รีสอร์ท ขนาด 4-5 ดาว ตั้งอยู่ติดริมน้ำชี ในตำบลท่าพระ มีสวัสดิการ Service Charge, ค่าเช่าบ้าน,ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิตกลุ่ม,อาหาร 3มื้อต่อวัน,ยูนิฟอร์มที่อยู่ : 114/1 หมู่ที่ 5 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260 จ.ขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : +66 (0) 43 209 333 , +66 (0)850013269
เว็บไซต์ : http://www.wishingtreeresort.com
อีเมล : hrm@wishingtreeresort.comตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับส่วนหน้า/G.S.A
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-40 ปี
การศึกษา : ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีใจรักงานบริการ/สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีมีความขยันอดทน,ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ สามารถเข้ากะได้
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/Human Resource
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-40 ปี
การศึกษา : ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีประสบการณ์ในตำแหน่งฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 2 ปี มีความรู้เรื่องสวัสดิการประกันสังคมและสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างดี
ตำแหน่ง : พนักงานเสิร์ฟชาย
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-30 ปี
การศึกษา : ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีใจรักงานบริการ/สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีมีความขยันอดทน,ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี สามารถเข้ากะได้
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-40 ปี
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีใจรักงานบริการ/สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีมีความขยันอดทน,ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี สามารถเข้ากะได้


20 มีนาคม 60 23:06:50
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.