งาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P.TECH)    (อ่าน 2,422)


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P.TECH)

สถานศึกษาอาชีวเอกชนเปิดสอนในระดับปวช. / ปวส. สาขาวิชา1.การบัญชี 2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.การตลาด 4.ไฟฟ้ากำลัง 5.ช่างกลโรงงาน 6.เทคนิคการผลิตที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-236-133 /043-237-463
เว็บไซต์ : http://tkk.ac.th
อีเมล : -ตำแหน่ง : ครูบัญชี
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25
การศึกษา : ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / สาขาการบัญชี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -สนใจเข้ามากรอกใบสมัคร พร้อมสัมภาษณ์งานทันที
-ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***
-จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี และดูแลงานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25
การศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยทั่วไป
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยันและมีอธัยาศัยดี


20 มีนาคม 60 23:15:45
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.