งาน : บมจ. โฮม โปร ดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น    (อ่าน 2,294)


บมจ. โฮม โปร ดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น

ค้าวัสดุและอุปกรณืตกแต่งบ้านที่อยู่ : 177/98 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-002100ต่อ 1850-1851
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : hr27@homepro.co.thตำแหน่ง : พนักงานขาย
อัตรา : 3
เงินเดือน : 9,800 -12,000
เพศ : ชาย
อายุ : 20-35
การศึกษา : ม. 6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : รับสมัครงานด่วน !! !
1. พนักงานขาย
เพศชายอายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
ทำงานเป็นกะได้
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
รายได้ 9,800 – 12,000 บาท
สวัสดิการ
-เบี้ยขยัน 400 บาท/เดือน, ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน, เงินช่วยเหลือมาทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ 60 บาท/วัน, เงินโบนัสประจำปี, สวัสดิการประกันสังคมกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, เงินกู้ฉุกเฉิน, : วันหยุดพักผ่อนประจำปี ,เงินช่วยเหลือสมรส, Incentive, ค่ากะ , ค่ารถ , ค่าภาษา

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถกรอกเอกสารใบสมัครได้ที่
บมจ. โฮม โปร ดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30น.
ติดต่อคุณสุรัสวดี หรือคุณพรประภา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ 043-002100ต่อ 1850-1851
E-mail : hr27@homepro.co.th
ตำแหน่ง : พนักงานตรวจรับสินค้า
อัตรา : 1
เงินเดือน : 11,000
เพศ : ชาย
อายุ : 20-35
การศึกษา : วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 2 พนักงานตรวจรับสินค้า
เพศชายอายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
ทำงานเป็นกะได้
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
รายได้ 11,000 – 12,000 บาท20 มีนาคม 60 23:22:11
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.