งาน : โรงแรมบุษราคัม    (อ่าน 647)


โรงแรมบุษราคัม


ที่อยู่ : 68 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-333666, 086-4555445
เว็บไซต์ : http://bussarakamhotel.com
อีเมล : bussarakamhotel@yahoo.comตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า/ช่างแอร์
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช/ปวส
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


8 มีนาคม 61 08:17:30
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.