งาน : บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด    (อ่าน 40,254)


บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
อัพเดท 7 ส.ค. 61
 
บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  043- 002002 ต่อ คุณนีรนุช 4103 - คุณจุฬารัตน์ 4106 
Website : http://www.khonkaenram.com/
E-mail : hrkkram@gmail.com
Facebook : khonkaenram
 
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ
 
1.  Instructor ครูฝึกสอน  (ฟิตเนส)
คุณสมบัติ
     - เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  35 ปี
     - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาหรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
     - มีประสบการณ์ทำงาน ด้านฟิตเนส กีฬา หรือศูนย์กีฬา มีความรู้ความสามารถการออกกำลังกาย  
     -      ตามหลัก  วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านพลศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีบุคลิกดี สามารถสร้างเสริมพัฒนาตนเองได้ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 
2. พลเปล
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม. 6  ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขึ้นเวรได้
- มีความขยันอดทน รักในงานบริการ
- บุคลิกภาพดี
 
3.  Sports Booking พนักงานรับจองสนามกีฬา
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
4. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
          คุณสมบัติ
          - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
          - วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           - ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
5. นักรังสีการแพทย์
คุณสมบัติ
      -  เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
      -  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 
ค่าตอบแทนสวัสดิการ
       -  เงินเดือนสูง
       -  ค่าใบประกอบวิชาชีพ
       -  ค่าความชำนาญทางรังสี
       - ค่าความเสี่ยงทางรังสี
       - ค่าความปลอดภัยทางรังสี (จป.) 
 
6.  พนักงานผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- สำเร็จหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย  ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก  ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
- มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
 
 
 
 
 
7. พยาบาลวิชาชีพ 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 
 
 
8.  พนักงานผู้ช่วย
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- สำเร็จหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย  ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก  ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
- มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
 
 
 
 
9.  แม่บ้าน
คุณสมบัติ
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ขึ้นไป
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะ สามารถขึ้นเวรได้
 
 
 
 
 
10.  พนักงานนวดแผนไทย
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
-
- ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตรนวดแผนไทย
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
11. ยานยนต์ (พลขับ)
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- สามารถขับรถฉุกเฉิน (Ambulance) ได้และมีประสบการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
- ไม่มีคดีความ ประวัติยาเสพติด, สุรา, ทะเลาะวิวาท
 
หมายเหตุ  ในการรับสมัครด้วยตนเอง ให้นำเอกสาร เช่น ปริญญาบัตร, วุฒิการศึกษา, ใบประกอบวิชาชีพ, บัตรประชาชน (ฉบับจริง)  ใบผ่านงาน (ถ้ามี)เพื่อตรวจสอบหลักฐานประกอบการรับสมัคร
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล (OPD+IPD)
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. หอพัก
4. ฟิตเนสและสนามกีฬา
5. สปา
6. เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงเสียชีวิต
7. โบนัส
 
 
 


ที่อยู่ : ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 043- 002002 ต่อ คุณจุฬารัตน์ 4106
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenram.com/
อีเมล : hrkkram@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


7 สิงหาคม 61 13:01:39
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.