งาน : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10    (อ่าน 2,147)สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
หน่วยงานราชการ

ที่อยู่ : 283 ม.13 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043246772-3
เว็บไซต์ : http://reo10.mnre.go.th
อีเมล : reo10.gm@esanenvi.comตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 30-50
การศึกษา : ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ดูรายละเอียดได้ที่ http://reo10.mnre.go.th/main.php?filename=index หรือ โทร. 043-246772-3
ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 30-50
การศึกษา : ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ดูรายละเอียดได้ที่ http://reo10.mnre.go.th/main.php?filename=index หรือ โทร. 043-246772-3


11 มกราคม 61 16:40:45
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.