งาน : บจก. เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง สาขา ขอนแก่น    (อ่าน 942)บจก. เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง สาขา ขอนแก่น

บริษัท ดำเนินกิจการ จัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ในเขต อีสานตอนบนที่อยู่ : ุ668/101 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-226506
เว็บไซต์ : http://www.nre.co.th/nre/index.php/en/
อีเมล : thee3e@gmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน และออกบิล
อัตรา : 1
เงินเดือน : -
เพศ : หญิง
อายุ : -
การศึกษา : ขั้นต่ำ ปวส.
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1. สามารถใช้ โปรแกรม EXCEL ได้เป็นอย่างดี
2. สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน มุ่งมั่น อดทน


11 มกราคม 61 09:53:18
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.