เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล benchawan.tech@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานธุรการและบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

1. สร้างสรรค์งานออกแบบสื่อออนไลน์และพัฒนา Content โฆษณาและหาไอเดียในการทำการตลาดโรงเรียนบริบาล

2.  ดูแลรับผิดชอบสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

3.  จัดทำกลยุทธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายงานด้านการตลาด ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักไปยังกลุ่มเป้าหมาย

4.  รับผิดชอบงานด้านไอ ที และอุปกรณ์โสต เครื่องใช้สื่อสารเทคโนโลยีในโรงเรียน

– เงินเดือน 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถพิเศษอื่น ๆ)

– สวัสดิการอื่น ๆ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล benchawan.tech@gmail.com

World Wellness (2021) Co., Ltd.

โรงเรียนบริบาลเอกชน

benchawan-techeamsakul
โพสต์โดย
benchawan-techeamsakul