Sale & Public Relation Officer

Sale & Public Relation Officer

Sale & Public Relation Officer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Jenjira.K@wishingtreeresort.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


หน้าที่รับผิดชอบ
1.วางแผนการขายและประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของรีสอร์ท รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ

2.ออกพบลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์รีสอร์ท

3.ประสานงานกับลูกค้าที่สนใจเข้ารับบริการ

คุณสมบัติ

1.อายุ 25 – 40 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี / บุคลิกภาพดี
5.สามารถทำงานนอกเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้
6.มีความสารถทางด้านภาษา
7.ถ้ามีประสบการณ์งานด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Jenjira.K@wishingtreeresort.com

Wishing Tree Resort Khon Kaen

ให้บริการห้องพัก และสถานที่สัมมนา

jenjira-konglaem
โพสต์โดย
Jenjira Konglaem