หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการคลังสินค้า ประจำขอนแก่น

หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการคลังสินค้า ประจำขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tunyawat.dh@tdshop.io

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น

หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการคลังสินค้า ประจำขอนแก่น

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
 • ควมคุมความถูกต้องของจำนวนสินค้าคงเหลือในระบบ
 • บริหารและมอบหมายงานให้ทีมงาน ทำงาน แนะนำ แก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • รับผิดชอบส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้า
 • จัดการ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
 • ควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานคลังสินค้า
 • สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้าปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 27-45 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิขั้นต่ำ ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขา การจัดการคลังสินค้า การจัดการโลจิสติกส์ (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารคลังสินค้า 3-5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานศูนกระจายสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และสามารถปรับเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ได้ตามความเหมาะสม
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดีพร้อมเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • รับความกดดันที่เกิดจากการทำงานได้
 • ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติด

ติดต่อ คุณตุลยวัต
TD Tawandang
โทรศัพท์ : 062-668-8669
อีเมล : tunyawat.dh@tdshop.io (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
LINE ID: 0626688669

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tunyawat.dh@tdshop.io

TD Tawandang Co.,Ltd.
Tunyawat Dh
โพสต์โดย
Tunyawat Dh