สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Info@trustestatethailand.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereหน้าที่

งานออกแบบ ภายนอก ภายใน

เคลียแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบหน้างาน

สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี เช่น AutoCAD ,Sketch up, Enscape ,lumion etc.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Info@trustestatethailand.com

T.E.T Consultant and construction
Kawin Muenrit
โพสต์โดย
Kawin Muenrit