Creative Marketing

Creative Marketing

Creative Marketing

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sunshinemedicalcorp@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
Creative Marketing

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

ㆍเป็นผู้คิดออกแบบ และให้คำแนะนำในการสร้างกิจกรรมทางการตลาด

ㆍวางแผนกลยุทธ์สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ㆍสร้างสรรค์งานออกแบบ เพื่อพัฒนาสื่อโฆษณาทางด้านการตลาดในทุกเครื่องมือ ให้น่าสนใจมากที่สุด

ㆍเป็นผู้คิดงานออกแบบสื่อต่างๆ โดยมั่นใจว่าได้ถ่ายทอดรายละเอียดอย่างครบถ้วนตามนโยบายการตลาดที่ได้รับมอบหมาย หรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.             ไม่จำกัดเพศอายุ

2.             จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,สาขาโฆษณา, สาขาบริหารผลิตภัณฑ์, สาขานิเทศศาสตร์,สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)

3.             เชี่ยญชาญและมีทักษะ ด้านงานออกแบบ และแก้ไขงานออกแบบ

4.             มีความสามารถในการจัดการ และลำดับความสำคัญงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามกำหนดการ

5.             มีทักษะด้านการสือสารประสานงาน

6.             ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, MAC และอื่นๆ

7.             ทำงานเป็นทีมได้ดี

ส่งResume มาได้ที่ sunshinemedicalcorp@gmail.com (เขียนหัวข้อเมลว่า สมัครงานตำแหน่ง Creative Marketing)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sunshinemedicalcorp@gmail.com

Sunshinemedical Co.,Ltd.

บริษัท ซันไชน์ เมดิคอล จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทางการแพทย์

sunshinemedicalcorp
โพสต์โดย
sunshinemedicalcorp