Human Resource (HR)

Human Resource (HR)

Human Resource (HR)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mama_prang@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขายประจำสาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

รายละเอียดงาน
1. สรรหาและคัดเลือกผู้สมัคร/สัมภาษณ์เบื้องต้นและประสานงานนัดหมายการสมัครงานระหว่างต้นสังกัดและผู้สมัครงาน
2. ติดต่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างในช่องทางการสรรหาต่าง ๆ
3. จัดทำสัญญาจ้างพนักงาน
4. ติดตามสถานะการทดลองงาน และเอกสารการประเมินการผ่านทดลองงาน
5. ดำเนินงานในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับงานค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้อง และสวัสดิการ
6. บริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์
7.ด้านแรงงานสัมพันธ์ บริหารงานสวัสดิการ วางแผนการสร้างความพันธ์ที่ดีในองค์กร
8. ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ดำเนินงานด้านบุคลากรสัมพันธ์
10. ดำเนินงานด้านพัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากร
11. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถดูแลและรับผิดชอบงาน ด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน รวมถึงการฝึกสอนงานและทำการบรรจุจ้างงานของพนักงาน
3. มีประสบการณ์ด้านกฎหมายแรงงาน หรือด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบการปฏิบัติงาน เอกสาร/หนังสือสำคัญต่าง ๆ
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดี และมีความละเอียดรอบคอบ
5. เรียนรู้เร็ว กระตือรือร้น ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
6. มีทักษะทางด้านการเจรจา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้ดี
7. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

ค่าตอบแทน
ตามโครงสร้างบริษัท

หากสนใจ หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
โทร : 080-759-7324
LINE ID : maprang00

สนใจสมัครงาน ส่งเรซูเม่เข้ามาได้ที่
Email : [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mama_prang@hotmail.com

SK SNEAKER

SK SNEAKER ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2020 เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นจำพว

maprang-siriyakorn
โพสต์โดย
Maprang Siriyakorn