GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน
  • ปิดรับสมัครแล้ว

พนักงานขายประจำสาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

รายละเอียดงาน

1. ออกแบบสื่อโฆษณา สร้างสรรค์ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ออกแบบ คิดงาน Concept ใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ

3. มีงานที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำใคร สามารถสื่อสารออกมาผ่านผลงานได้

4. จัดวาง Layout และงานออกแบบอื่น ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์แบรนด์

5. เก็บบันทึก รวบรวมผลงานออกแบบ ทำตารางการทำงานและสรุปผล

คุณสมบัติผู้สมัครไม่จำกัดเพศ
1. จบการศึกษาปวช. , ปวส. และปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุระหว่าง 20 – 28 ปี
3. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Adobe photoshop, Adobe Illustrator เป็นอย่างดี
4. มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
5. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิด และสามารถต่อยอดชิ้นงานได้
6. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รับฟังความเห็นของผู้อื่น และนำไปปรับใช้
7. หากมีทักษะพื้นฐานในการถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอ การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ/ออกแบบ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

SK SNEAKER

SK SNEAKER ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2020 เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นจำพว

maprang-siriyakorn
โพสต์โดย
Maprang Siriyakorn