วิศวกรโยธา,สถาปนิก,ดราฟแมน,โฟแมน,ธุรการ

วิศวกรโยธา,สถาปนิก,ดราฟแมน,โฟแมน,ธุรการ

วิศวกรโยธา,สถาปนิก,ดราฟแมน,โฟแมน,ธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pingkku_@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

วิศวกรโยธา,สถาปนอกภายนอก,ดราฟแมน,โฟแมน,ธุรการ

–         วิศวกรโยธา          2 ตำแหน่ง มีใบประกอบวิชาชีพ

–         สถาปนิกภายนอก 2 ตำแหน่ง มีใบประกอบวิชาชีพ

–         ดราฟแมน            2 ตำแหน่ง

–         โฟร์แมน               2 ตำแหน่ง

–         ธุรการ                  2 ตำแหน่ง

บจก.สถาพร คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้าน อาคาร

ที่อยู่ 769/11-12 ม.2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 0630315925  อีเมล: sataponconstruction.kkc@gmail.com

ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา (สาขาขอนแก่น)

อัตรา: 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 20,000-23,000

เพศ: ชาย/หญิง

อายุ: 24-35ปี

การศึกษา:ปริญญาตรี * มีใบประกอบวิชาชีพ *

รายละเอียดงาน

1.        สามารถถอดแบบ ทำรายการปริมาณงานและราคาBOQ ได้

2.        สามารถว่างแผนงาน และควบคุมงานให้ดีมีคุณภาพ

3.        สามารถอกแบบ เขียนแบบโครงสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์2ปีขึ้นไป

–         มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง

–         สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

–         สามารถขับรถได้

–         สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ และสามารถเดินทางพบลูกค้าได้

ลักษณะงาน งานประจำ หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามที่บริษัทกำหนด13วัน)

สวัสดิการ ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนังงาน

 

ตำแหน่ง: สถาปนิกภายนอก (สาขาขอนแก่น)

อัตรา: 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 18,000-20,000

เพศ: ชาย/หญิง

อายุ: 24-35ปี

การศึกษา:ปริญญาตรี * มีใบประกอบวิชาชีพ *

รายละเอียดงาน

–         สามารถออกแบบ

–         เขียนแบบได้

–         ทำภาพ3Dได้

–         สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่ได้ออกไว้

–         ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้

คุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์2ปีขึ้นไป

1.      มีความรู้และความถนัดทางด้านโปรแกรม3D,AutoCad,Skrtch Up,Photo Shop,Vray

2.      สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3.      สามารถขับรถได้ มีความรับผิดชอบ,ขยัน,ซื้อสัตย์,อดทน

4.      สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ และสามารถเดินทางพบลูกค้าได้

ลักษณะงาน งานประจำ หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามที่บริษัทกำหนด13วัน)

สวัสดิการ ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนังงาน

ตำแหน่ง: โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

อัตรา: 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 15,000-18,000

เพศ: ชาย

อายุ: 24-35ปี

การศึกษา: ปวส.ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

1.       ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

2.       ประสานงานและแก้ไขปัญหาตามหน้างานจ่างๆที่ได้รับผิดชอบ

3.       จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำงาน

4.       ควบคุมสะภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

5.       งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร ประสบการณ์1ปีขึ้นไป

1.       มีประสบการณ์งานควบคุมงานก่อสร้าง

2.       สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3.       สามารถขับรถได้ มีความรับผิดชอบ,ขยัน,ซื้อสัตย์,อดทน

4.       สามารถอ่าบแบบ/ถอดแบบ และคำนวณวัสดุที่ใช้ได้พอสมควร

ลักษณะงาน งานประจำ หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามที่บริษัทกำหนด13วัน)

สวัสดิการ ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนังงาน

ตำแหน่ง: ธุรการ (สาขาขอนแก่น)

อัตรา: 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 13,000-15,000

เพศ: ชาย/หญิง

อายุ: 24-35ปี

การศึกษา: ปวส.ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

1.       ติดต่อประสานงานต่างๆ

2.       จัดหา สรรหาช่างรับเหมา

3.       คำนวณ รีเช็ครายการวัสดุสินค้า (เบื้องต้น)

4.       จัดทำเอกสาณต่างๆ เช่น สัญญาก่อสร้าง ใบเสนอราคา ใบเบิกเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์1ปีขึ้นไป

–         มีประสบการ์เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ งานก่อสร้าง/จัดหาช่างรับเหมา

–         สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

–         มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–         สามารถขับรถได้

–         สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

ลักษณะงาน งานประจำ หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามที่บริษัทกำหนด13วัน)

สวัสดิการ ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนังงาน

ตำแหน่ง: ดราฟแมน

อัตรา: 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 14,000-16,000

เพศ: ชาย/หญิง

อายุ: 24-35ปี

การศึกษา: ปวช ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

–    เขียนแบบได้

–    ทำภาพ3Dได้

–    สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่ได้ออกไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์2ปีขึ้นไป

1.  มีความรู้และความถนัดทางด้านโปรแกรม3D,AutoCad,Skrtch Up,Photo Shop,Vray

2.  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3.  สามารถขับรถได้ มีความรับผิดชอบ,ขยัน,ซื้อสัตย์,อดทน

4.  สามารถเดินทางพบลูกค้าได้

ลักษณะงาน งานประจำ หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามที่บริษัทกำหนด13วัน)

สวัสดิการ ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pingkku_@hotmail.com

wuttipon-dussanee
โพสต์โดย
Wuttipon Dussanee