Sales Executive

Sales Executive

Sales Executive

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tc_co@pullmankhonkaen.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

Sales Executive

-ประสานงานขายระหว่างลูกค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง

-บันทึกการรับจองที่แน่นอนและการรับจองที่คาดว่าจะได้รับเพื่อวัตถุประสงคืในการประมาณการ

-ดูแลลูกค้ากลุ่มอบรมสัมมนา

-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tc_co@pullmankhonkaen.com

Pullman Khon Kaen Raja Orchid
wanatbodee
โพสต์โดย
wanatbodee